+420 603 234 925 t.motloch@seznam.cz

Měření dřeva

m3 = plnometr (plm)

  • základní evidenční jednotka dříví
  • 1 m3 (kubík dřeva) představuje krychli o rozměru 1×1×1 m zcela plnou dřevní hmoty

Prostorový metr (prm)

  • jednotka užívaná pro měření palivového dříví
  • 1 prm představuje krychli o rozměru 1×1×1 m naplněný poleny či štípaným dřevem
  • pokud jsou polena či štípané dřevo rovnány jedná se o rovnaný prostorový metr
  • pokud jsou polena či štípané dřevo nerovnány (sypány) jedná se o sypaný prostorový metr